Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

NFC Corona rules

NFC Corona rules

REGELS OP HET SPORTCOMPLEX VAN NFC

 • Heb je Covid-19 gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het voetballen).
 • Houd vanaf 18 jaar voor en na het voetballen en tijdens rustmomenten 1,5 meter afstand.
 • Kom in je voetbalkleren naar NFC; alle NFC kleedruimtes zijn gesloten.
 • De NFC kantine is gesloten.
 • Breng je eigen bidon; NFC biedt geen drinken aan in de rust.
 • Was vaak je handen, ook voor en na het bezoek aan NFC.
 • Toegang tot het NFC complex is alleen voor spelers, begeleiders, trainers, coaches, scheidsrechters, bestuursleden en door het bestuur aangewezen vrijwilligers. Deze groepen hebben ook toegang tot de toiletten in het NFC clubhuis, maar vanaf 18 jaar enkel op vertoon van een geldig Corona Toegangs Bewijs.
 • Na afloop van de wedstrijd dienen de spelers en begeleiders het NFC terrein direct te verlaten.
 • Toeschouwers/publiek/ouders zijn NIET toegestaan op het NFC complex.
 • Kom met de fiets naar het NFC complex, indien mogelijk. Als kinderen met de auto gebracht worden dat dienen ze bij het NFC complex afgezet te worden en de ouder/begeleider dient direct weer weg te rijden. Parkeren of wachten voor het hek van het NFC complex is NIET toegestaan.
 • Bij teams van O16 en jonger: ouders van het bezoekende team die als chauffeur meegaan, worden gezien als begeleider. Voor de O8-O10 teams kunnen dit maximaal 3 ouders zijn, voor de O11-O12 maximaal 4 ouders en voor de O13-O16 maximaal 5 ouders. Indien wij vermoeden dat het bezoekende team niet zorgvuldig met deze regel omgaat, behoudt het NFC bestuur zich het recht voor om begeleiding de toegang tot het NFC complex te (laten) ontzeggen.
 • Volg altijd aanwijzingen en instructies van het NFC bestuur en de aangewezen NFC vrijwilligers.

HET SPORTCOMPLEX VAN NFC SLUIT DAGELIJKS OM 17:00 UUR

 

 RULES AT THE NFC SPORTS COMPLEX

 • Do you have Covid-19 related symptoms? Stay at home and get tested.
 • From 18 y.o. keep 1.5 meters distance (except when playing football).
 • From 18 y.o. keep 1.5 meters distance before and after playing football and during the moments of rest.
 • Come to NFC in your football clothing; the NFC changing rooms are closed.
 • The NFC canteen is closed.
 • Bring your own water bottle; NFC does not offer drinks during the breaks.
 • Wash your hands frequently, also before and after your visit to NFC.
 • Access to the NFC sports complex is only for players, team supervisors, trainers, coaches, referees, board members and dedicated NFC volunteers. These groups also have access to the toilets in the NFC clubhouse, but, if older than 18, only with a valid Corona Entry Pass.
 • After the math, the players and supervisors need to leave the NFC premises immediately.
 • Spectators/public/parents are NOT allowed on the NFC premises.
 • Come to NFC by bike, if possible. If children are brought by car, they must be dropped off at NFC and the parent/guardian must drive away immediately. Parking or waiting in front of the NFC gate is NOT allowed.
 • For teams of U16 and younger: parents of the visiting team, who are accompanying the players as a driver, are considered team supervisors. For the U8-U10 teams a maximum of 3 such ‘parent supervisors’ per team are allowed. For the U11-U12 team a maximum of 4 such ‘parent supervisors’ per team, and for the U13-U16 teams a maximum of 5 such ‘parent supervisors’ per team are allowed. If we suspect that the visiting team is not handling this rule with due are, the NFC Board reserves the right to deny (or have denied) someone access to the NFC premises.
 • Always follow directions and instructions from the NFC Board and the dedicated NFC volunteers.

THE NFC SPORTS COMPLEX CLOSES DAILY AT 17:00 HRS
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!