Cookie beleid NFC

De website van NFC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring NFC
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NFC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:
 • wij jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en de verschillende categorieën persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als NFC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.
 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN
Persoonsgegevens van leden worden door NFC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie;
 • Het indelen in teams;
 • Het plannen van wedstrijden en trainingen;
 • Het bijhouden van vorderingen;
 • Het bijhouden van de voetbalhistorie (in welk seizoen in welk team gespeeld).


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap van NFC.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NFC de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit;
 • Adres.


Jouw persoonsgegevens worden door NFC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in het archief voor onbepaalde tijd.


VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN VRIJWILLIGERS
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door NFC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden bij NFC.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NFC de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit;
 • Adres.


Jouw persoonsgegevens worden door NFC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de looptijd van het uitvoeren van de vrijwilligerswerkzaamheden en daarna alleen in het verenigingsarchief voor onbepaalde tijd, tenzij de vrijwilliger kenbaar maakt hier bezwaar tegen te maken.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door NFC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn: 
 • Het lidmaatschap van NFC;
 • Ouders en verzorgers van (jeugd-)leden die hun e-mailadres hebben opgegeven als contactadres;
 • Vrijwilligerswerkzaamheden verricht voor NFC;
 • Sponsoren, businesspartners en genodigden van sponsorbijeenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NFC de volgende persoonsgegevens van je vragen:
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door NFC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 •  Gedurende de periode dat men verbonden is aan NFC.

Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen zich op elk moment via de website zelf uitschrijven als abonnee. Jouw adres wordt dan verwijderd uit ons mailingbestand. Je ontvangt vervolgens geen nieuwsbrieven en/of uitnodigingen meer. Jouw e-mailadres blijft wel aanwezig in onze administratie ten behoeve van andere functies (bijvoorbeeld facturering). Indien je jouw emailadres wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt je dit per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie ([email protected]).

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
NFC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens  te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 • Alle personen die namens NFC van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Indien wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door jou daartoe gegeven toestemming, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jpuw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je kunt het beste contact opnemen met het bestuur van NFC. Het e-mailadres is [email protected].
  
VRAGEN
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

CONTACTGEGEVENS
NFC 
Bezoekadres:
Sportlaan 23
1185 TB Amstelveen
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!